Servicii

Tehnorex este una dintre firmele de top în domeniul producţiei de termopane, atât în Timişoara, cât şi la nivel naţional. Încă de la înfiinţare, societatea a urmărit promovarea serviciilor de calitate şi a abordat permanent o atitudine responsabilă şi competentă faţă de toţi clienţii, reuşind astfel să ocupe o poziţie privilegiată pe o piaţă puternic asaltată în domeniu.

Pentru firma Tehnorex, cea mai mare satisfacţie şi recunoastere este reprezentată de revenirea clienţilor multumiţi de calitatea serviciilor oferite. Categoric, succesul pe mai departe al firmei depinde de succesul acestor relaţii.
Ca perspective, strategia firmei este aceea de a identifica noi aplicaţii pentru produsele existente, dar şi dezvoltarea unor produse noi.

Firma Tehnorex asigură o gamă completă de servicii, care includ:

  • consultanţă privind soluţia tehnică şi estetică optimă în raport cu cerinţele clientului şi caracteristicile construcţiei în care este inclusă lucrarea. Clientului i se oferă soluţia tehnică a lucrării. Programele informatice pe care firma le foloseste conţin toate elementele caracteristice oricărei lucrări, astfel încât preţurile calculate sunt să fie corecte atât pentru beneficiar, cât şi pentru producător. Clientul are posibilitatea de a opta între mai multe variante pe care specialiştii firmei le propun
  • proiectarea constructivă personalizată a soluţiei alese şi proiectarea tehnologiei. Elaborarea ofertei de tâmplârie este definitivată după deplasarea în teren a unui specialist care va efectua masurătorile necesare spaţiului de montaj, dimensionând, evaluând şi găsind cele mai bune variante de tâmplărie în funcţie de condiţiile concrete.
  • execuţia tamplăriei şi a accesoriilor.
  • demontarea tâmplăriei vechi şi montarea tâmplăriei noi. Transportul şi montajul tâmplăriei este inclus în preţ. Transportul tâmplăriei şi al geamurilor este realizat fără riscuri, de catre firmă, prin folosirea autoturismelor proprii, echipate cu stative speciale. Livrarea se face la termenul stabilit în contract, promptitudinea fiind apreciată de către toţi clienţii tradiţionali. Deoarece calitatea unei tâmplării este influenţată de calitatea montajului, acesta este executat de catre firmă cu personal profesionist şi experimentat, folosindu-se materiale de cea mai bună calitate: ancore de oţel, şuruburi autofiletante, bolţuri şi accesorii de fixare, spuma poliuretanică, silicon şi respectându-se specificaţiile tehnice de montaj pentru ferestre şi uşi destinate locuinţelor şi spaţiilor comerciale sau industriale.
  • lucrări de remediere în garanţie şi postgaranţie. SC Tehnorex SRL ofera un termen de garantie pentru feronerie (funcţie de furnizor), geamul termopan şi pentru montaj, în cazul respectării condiţiilor de mai jos. Termenul de garanţie începe de la data achiziţionării, respectiv montării. Asigurarea garanţiei se face prin remedierea sau înlocuirea componentelor defecte sau, după caz, a întregului produs. Pentru a beneficia de garanţie, în momentul apariţiei unei defecţiuni, cumpăratorul nu este îndreptăţit să intervină cu soluţii şi mijloace proprii de remedire, ci este obligat să solicite serviciile firmei.

Dreptul la garantie se pierde dacă:

  • defectarea s-a produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare
  • se constată intervenţia alte persoane decât a personalul specializat al Tehnorex
  • clientul nu prezintă factura şi certificatul de garanţie al produsului.

Nu fac obiectul garantiei:

  • defecţiunile rezultate din montarea necorespunzătoare, în cazul în care montajul a fost realizat de către client şi nu de către personalul specializat al Tehnorex
  • defectele de aspect neconstatate şi nesemnalate la achiziţionare sau montare şi care nu se datorează unor defecte ascunse ale materialelor, conform Procesului verbal de predare-primire mici deteriorări (de tipul zgârieturilor sau rupturilor elementelor demontabile care nu au fost aduse la cunostinţa reprezentantului Tehnorex în momentul achiziţionării).

Declaratie de conformitate
Declaram pe propria răspundere că produsele care fac obiectul contractelor sunt în conformitate cu prevederile art. 5 din HG nr.1022/2002 (privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului). De asemenea, ele sunt în conformitate cu caietele de sarcini şi alte documente normative specifice.